Logo

De eigenaar van de website Fete-foraine.be / Kermis-feest.be

U kunt de eigenaar van deze website contacteren via de contactpagina op deze website. Dankzij deze website wil de eigenaar de toegang tot de informatie betreffende haar initiatieven en activiteiten toegankelijker maken voor het publiek. Deze informatie wordt verondersteld update en juist te zijn. Indien er ons gewezen wordt op onjuistheden, dan doen wij het nodige om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren. Niettemin kan de eigenaar of de provider niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website.

Niet-verantwoorddelijkheid

Deze informatie is louter algemeen en beoogt niet een situatie van een fysieke of morele persoon in het bijzonder; zij is niet noodzakelijkerwijze diepgaand, volledig, exact of up to date; zij stuurt soms door naar andere websites waarom de eigenaar van deze dienst geen controle heeft en waarvoor de eigenaar alle verantwoordelijkheid afwijst; het betreft geen professioneel advies (voor specifiek advies moet u steeds een gekwalificeerde expert consulteren).

De eigenaar probeert in de mate van het mogelijke onderbrekingen ten gevolge van technische problemen te voorkomen. Niettemin kunnen sommige gegevens of informaties aanwezig op de website gecreëerd of gestructureerd zijn in bestanden of formaten die fouten bevatten, waardoor de eigenaar niet kan garanderen dat de dienst niet wordt onderbroken of aangetast door dit soort van problemen. De eigenaar wijst alle verantwoordelijkheid af wat problemen van dit type betreft die het gebruik van deze website of iedere andere website naar waar u wordt doorgestuurd met zich kan meebrengen.

Huidige clausule van niet-verantwoordelijkheid heeft niet tot doel de verantwoordelijkheid van de eigenaar te limiteren op een wijze die de verplichtingen opgelegd door de nationale wetgeving omzeilt of om de verantwoordelijkheid uit te sluiten in geval deze van kracht is door deze wetgeving.

Verklaring van auteursrechten

Het is niet toegelaten te kopiëren, zelfs met vermelding van de bron, tenzij uitdrukkelijk toegestemd door de eigenaar. Het kopiëren of gebruiken van fragmenten van de tekst of multimedia informatie (geluid, afbeeldingen, software, enz.) is niet toegelaten. De toepassingen of de CMS die de eigenaar heeft ontworpen kunnen niet verkocht worden aan de Klant. Er is enkel een gebruikslicentie mogelijk.

De verkoper en zijn activiteiten

E-net Business is gespecialiseerd in het ontwerpen van websites, Google referencering, auditsin referencering, publiciteitscampagnes op Internet, opleidingen in e-marketing.


Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies en privacy

© Copyright 2021 - Kermisfeest - Wettelijke bepalingen - Inleiding en contact

Gebruiksvoorwaarden van de website en bescherming van de persoonlijke gegevens

All rights reserved | Communication - Ontwerper van de website : E-net Business